Děti potřebují ke hře volnost a svobodu

Abychom je mohli s klidným svědomím vypustit do zahrady a nebát se, co se jim stane, je potřeba preventivně ošetřit ta nejvážnější rizika úrazů

Ráda bych tímto tématem prošla s lehkostí a zdravým rozumem. Není potřeba vytvářet sterilní zahradu ale předcházet vážným úrazům.